Site icon Pet Nhỏ

Giới thiệu

Tổng quát về sự hình thành của Pet Nhỏ

Đội ngũ nhân viên

Nguyễn Lan Anh
CEO của Pet Nhỏ - người quản lý và điều hành các cửa hàng

Phùng Hoàng yến
Chuyên viên SEO - Người quản lý các hoạt động SEO của công ty

Nguyễn quang tùng
nhân viên seo - thuộc bộ phận marketing để thúc đẩy SEO

nguyễn Thị hồng anh
nhân viên tư vấn - hỗ trợ khách hàng - Tiếp nhận phản ánh đóng góp từ khách hàng.

Trịnh ngọc linh
nhân viên tư vấn - hỗ trợ khách hàng - Tiếp nhận phản ánh đóng góp từ khách hàng.

hoàng văn sơn
nhân viên seo - thuộc bộ phận Digital marketing để thúc đẩy SEO

0/5 (0 Reviews)
Exit mobile version